17/5/08

Εκπαιδευτικό Συνέδριο Νάουσας

Στην http://ekped.gr/praktika/filo.htm μπορείτε να βρείτε τα πρακτικά του συνεδρίου της Νάουσας "Ψηφιακό υλικό για την εκπαίδευση".

Δεν υπάρχουν σχόλια: