19/6/08

Παγκόσμια Ιστορία

http://wps.prenhall.com/hss_spodek_worldhist_3/31/8136/2083004.cw/index.html

Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας στον μάταιο τούτο κόσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: