28/1/09

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Ανακοινώθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα του έργου (MIS) τα αποτελέσματα πιστοποίησης των εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να εισέλθει στο MIS με τους κωδικούς του και στην επιλογή «Διαχείριση Αιτήσεων Πιστοποίησης-> Προβολή αποτελεσμάτων πιστοποίησης» να δει το τελικό αποτέλεσμα της πιστοποίησής του.


Επλίζω να πετύχατε όλες και όλοι....
Περιμένω ενημέρωση..

Δεν υπάρχουν σχόλια: