27/1/10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Από Πέμπτη 21/01/2010 και μέχρι την  Παρασκευή 29/01/2010 στις 2:00 μμ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί, να ενημερώνονται για τα επιμορφωτικά προγράμματα της  ειδικότητάς τους που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους κατά την 1η  επιμορφωτική περίοδο (Φεβρουάριος – Ιούνιος 2010) και να υποβάλουν  αιτήσεις συμμετοχής
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης  «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ  στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ  (2007-2013), στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://b-epipedo2.cti.gr/mis 
με  χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο  Α΄ Επίπεδο.
Στο νομό Κοζάνης θα υλοποιηθούν δύο προγράμματα  για φιλολόγους. Ένα στην πόλη της Κοζάνης και ένα στη Σιάτιστα.
Στο νομό Καστοριάς θα υλοποιηθούν δύο προγράμματα  για φιλολόγους. Ένα στην πόλη της Καστοριάς και ένα στο Άργος Ορεστικό.
Περισσότερα  στη δικτυακή πύλη του προγράμματος
ΠΡΟΣΟΧΗ:   Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 29/01/2010 στις 2:00 μμ